Därför behövs visuell storytelling för bra UX design

Insert Coin 2022-04-07 16:35

Hur man använder visuell storytelling för att förbättra användarupplevelsen

Historieberättande är förmodligen den äldsta formen av uppmärksamhetsskapande aktivitet som vi har ägnat oss åt som art, vid sidan av spel och lek. Människor fängslas av berättelser och vill, vilket inte är förvånande, följa dem till slutet. Alla kan relatera till en bra berättelse och även om vi inte är experter finns det vissa koder som vi känner igen och förväntar oss av en bra berättelse.

1_ZeQft6tSA7sTbFlGk-_HrQ

Den mest kända berättelsen, The Hero's Journey, hjältens resa, har kommit att definiera en stor del av det nöjesmaterial vi konsumerar, från filmer till tv-spel och böcker, så att vi lär oss att förvänta oss en stor belöning efter att huvudpersonen har utfört en bragd av mod och tagit sig förbi det stora hindret.

Med detta i åtanke kan vi inte bortse från de berättelsekoder som vi alla har inpräntat i oss och vi bör därför börja använda dem när vi utformar en användarresa.

 

De sju pelarna

Det finns några delar som vi måste ta hänsyn till och dessa är baserade på Aristoteles sju pelare för god berättarkonst.

 

 1. Plot Mål - Vad försöker användarna uppnå/övervinna?
 2. Character Karaktär - Vilka är användarna: inte bara demografiskt, utan hur de (och deras behov) verkligen ser ut?
 3. Theme — Tema: Hur kan du skapa ett tillförlitligt och trovärdigt scenario? Hur kommer du att återspegla de övergripande hinder som användarna måste övervinna?
 4. Dialogue/Diction Dialog/diktion - Vad kommer din design att säga till användarna och hur? Stämmer en formell/informell ton med deras förväntningar? Hur mycket text är lämpligt och vilken typ av bilder?
 5. Melody Melodi - Hur kommer det övergripande designmönstret att framstå som trevligt och förutsägbart för användarna, vilket rör dem känslomässigt?
 6. Décor Inredning - Hur ska du presentera allting så att grafiken matchar den miljö som användarna känner? Skulle en klassisk design eller en stiliserad, nischad layout uppfylla deras förväntningar?
 7. Spectacle Spektakel - Hur kan du göra din design enastående så att användarna kommer att minnas den?

Det är mycket att ta hänsyn till, men när du har alla dessa element som fungerar i harmoni kommer allt att falla på plats för dina användare och ge dem en minnesvärd upplevelse som är värd att dela med sig av!

 

Hur ingår det visuella bildspråket i berättandet?

Visuell storytelling är att berätta för användaren vad de behöver veta, inte vad de vill höra. Använd animationer, infografik, video och gifs för att berätta din historia. För att ge ett enkelt exempel: en bild på en person som använder din app och är exalterad eller ser stolt ut i sportiga kläder visar omedelbart att användningen av den här appen gör att du når dina mål! Skulle en beskrivning av hur någon känner ha samma effekt? (Absolut inte!)

 

Fakta om hur vår hjärna hanterar bilder:

 • Den mänskliga hjärnan är finjusterad för att bearbeta visuell information och ägnar 30 % av hjärnbarken åt visuell bearbetning, jämfört med 8 % för beröring och 3 % för hörsel.

 • Hjärnan kan identifiera bilder efter så lite som 13 millisekunder, vilket är mycket kortare tid än vad det tar oss att känna igen och tolka en verbal signal.

 • 65-80 procent av oss lär sig bättre visuellt.

 • Människor minns bilder otroligt bra. Faktum är att vi kan komma ihåg 2 000 bilder med 90 % noggrannhet under flera dagar.

Använd visuell storytelling när du utformar din användarupplevelse om du vill förmedla ett tydligt budskap till dina användare. En bild säger trots allt mer än tusen ord.


/ Mike på Insert Coin

Prenumerera för att få senaste nytt från vår blogg

Lämna en kommentar